luat su nguyen van
                                               LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM
                                            ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH KHÁNH HÒA

            
                     VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VĂN HÙNG

                                                                                

Văn phòng Luật sư Văn Hùng Nha Trang xin trân trọng kính chào Qúi vị !

"Thời gian và chuyên môn của các vị là vàng, hãy làm những việc mà các vị giỏi nhất, có hiệu quả nhất. Những công việc còn lại có liên quan đến pháp luật hoặc có liên quan đến những thủ tục hành chính các bạn hãy liên hệ với chúng tôi."      Luật sư Nguyễn Văn Hùng

Tận tâm – Chuyên nghiệp – Hiệu quả

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG LIÊN HỆ MỘT SỐ VỤ ÁN TIÊU BIỂU Visitor Counter  

  

      I-Giới thiệu Văn phòng Luật sư Văn Hùng:

 

                Văn phòng luật sư  Văn Hùng xin trân trọng kính chào Quí vị thân chủ!

           Mục đích và nhiệm vụ:

       Văn phòng luật sư Văn Hùng là một trong những công cụ pháp lý hữu hiệu của công dân nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình. Chúng tôi chỉ có một mong muốn duy nhất, chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là tham mưu, giúp đỡ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân, doanh nghiệp, các cơ quan và các tổ chức khác theo qui định của pháp luật Việt nam.

          Biểu tượng của Văn phòng:

       Logo của  Văn phòng luật sư Văn Hùng là chiếc cân công lý tượng trưng cho mục tiêu bất di bất dịch của Văn phòng là góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân và doanh nghiệp trên nền tảng tư tưởng triết học và đạo lý phương đông mà biểu tượng là đóa hoa sen năm cánh.

       Cơ sở pháp lý:

       “Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân (Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội  Bổ sung, phát triển năm 2011 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam ).

        “ Ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hoá và xã hội được tôn trọng, thể hiện ở các quyền công dân và được quy định trong Hiến pháp và luật” (Điều 50 của Hiến pháp năm 1992 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ).

        “Hoạt động nghề nghiệp của luật sư nhằm góp phần bảo vệ công lý, phát triển kinh tế và xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. ( Điều 3, Chức năng xã hội của luật sư tại Luật luật sư năm 2006)

         Thực hiện những mục tiêu cao cả trên, Văn phòng luật sư Văn Hùng là một trong những công cụ pháp lý hữu hiệu của công dân nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình. Chúng tôi chỉ có một mong muốn duy nhất, chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là tham mưu, giúp đỡ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân, doanh nghiệp, các cơ quan và các tổ chức khác theo qui định của pháp luật Việt nam.

           Lịch sử hình thành:

       Văn phòng luật sư Nguyễn Văn Hùng được thành lập ngày 01 tháng 10 năm 2003 tại thành phố Nha trang xinh đẹp, đặt trụ sở tại số 08 Ngô Đức Kế, Nha Trang ( tư gia của Luật sư Nguyễn Nổi ) do Luật sư Nguyễn Văn Hùng làm Trưởng Văn phòng.

       Ngay từ khi mới thành lập, Văn phòng luật sư Nguyễn Văn Hùng đã tham gia tố tụng tại tòa án các cấp và các địa phương trên phạm vi toàn quốc, từ tòa án các huyện, thành phố đến tòa án các tỉnh, kể cả tòa án phúc thẩm khu vực và tòa án Tối cao để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân trên các lĩnh vực hình sự, dân sự, kinh tế, hành chính, hôn nhân gia đình…

        Ngoài việc tham gia tố tụng, Văn phòng luật sư Nguyễn Văn Hùng còn tham gia tư vấn và thực hiện các dịch vụ pháp lý khác cho công dân và các doanh nghiệp trong và ngoài nước bằng tiếng Anh, Pháp, Nga và tiếng Việt.

Có những vụ án lớn đã ghi đậm tên tuổi của Văn phòng luật sư Nguyễn Văn Hùng và bước đường trưởng thành của Văn phòng ( chúng tôi xin phép được giới thiệu ở một chuyên mục riêng).

        Công việc tư vấn và thực hiện các dịch vụ pháp lý khác đã đạt được những kết quả tốt, theo đúng với yêu cầu của khách hàng và tuân thủ nghiêm túc pháp luật Việt Nam (chúng tôi xin phép được giới thiệu ở một chuyên mục riêng).

        Ngày 30 tháng 9 năm 2004, Khi Pháp lệnh Luật sư ngày 25/7/2001 có hiệu lực đối với cán bộ công chức (Khoản 1 Điều 42), Văn phòng luật sư Nguyễn Văn Hùng xin tạm ngưng hoạt động vì Luật sư Trưởng của Văn phòng là Luật sư Nguyễn Văn Hùng là công chức đang làm việc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa.

          Các lĩnh vực hoạt động hiện nay:

        Nay, thể theo yêu cầu của nhiều công dân và doanh nghiệp Văn phòng luật sư Nguyễn Văn Hùng hân hạnh được trở lại phục vụ các vị thân chủ kể từ ngày 30/5/2012.

        Theo Giấy Đăng ký hoạt động của Văn phòng luật sư số 37- 01- 0049/TP/ĐKKD do Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 30/5/2012, Văn phòng luật sư Nguyễn Văn Hùng đổi tên lại là Văn phòng luật sư Văn Hùng.

        Mục tiêu trước sau và xuyên suốt của Văn phòng luật sư Văn Hùng vẫn không thay đổi : Văn phòng luật sư Văn Hùng là một trong những công cụ pháp lý hữu hiệu của công dân. Chúng tôi chỉ có một mong muốn duy nhất, chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là tham mưu, giúp đỡ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân, doanh nghiệp, các cơ quan và các tổ chức khác theo qui định của pháp luật Việt nam.

        Văn phòng luật sư Văn Hùng thực hiện tư vấn và tham gia tố tụng tại tòa án các cấp trên toàn lãnh thổ Việt Nam trong các lĩnh vực: hình sự, dân sự, kinh tế, hành chính, hôn nhân gia đình, sở hữu trí tuệ…

        Theo yêu cầu của các doanh nghiệp, Văn phòng luật sư Văn Hùng chú trọng đến công việc tư vấn pháp lý về hợp đồng và các thủ tục hành chính từ địa phương đến trung ương trên các lĩnh vực: doanh nghiệp, thương mại, đầu tư, nhà đất, hôn nhân gia đình…

       Ngoài ra với một đội ngũ luật sư, chuyên gia và cộng tác viên trên nhiều lĩnh vực, Văn phòng luật sư Văn Hùng cũng trực tiếp tham gia vào các hoạt động dịch vụ pháp lý khác.

           Các vị thân chủ Kính mến!

Thời gian và chuyên môn của các vị là vàng, hãy làm những việc mà các vị giỏi nhất, có hiệu quả nhất. Những công việc còn lại có liên quan đến pháp luật hoặc có liên quan đến những thủ tục hành chính các bạn hãy liên hệ với chúng tôi.

                                                                           Xin cám ơn!

           

       Luật sư trưởng Văn phòng:  Luật sư Nguyễn Văn Hùng.

Liên hệ Luật sư : Nguyễn Văn Hùng  ĐT 0258.3.876 025  Mobile:0778.554.177   Email: lsvanhung@gmail.com
                                                                                                                                                                                         về trang chủ