luật sư Nguyễn Văn
                                               LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM
                                            ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH KHÁNH HÒA

            
                     VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VĂN HÙNG

                                                                                              

Văn phòng Luật sư Văn Hùng Nha Trang xin trân trọng kính chào Qúi vị !

"Thời gian và chuyên môn của các vị là vàng, hãy làm những việc mà các vị giỏi nhất, có hiệu quả nhất. Những công việc còn lại có liên quan đến pháp luật hoặc có liên quan đến những thủ tục hành chính các bạn hãy liên hệ với chúng tôi."      Luật sư Nguyễn Văn Hùng

Tận tâm – Chuyên nghiệp – Hiệu quả

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG LIÊN HỆ MỘT SỐ VỤ ÁN TIÊU BIỂU Visitor Counter  

5.    Văn bằng chứng chỉ

 •   Việc cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông

 •  Việc cấp bằng tốt nghiệp bổ túc trung học phổ thông

 • Việc công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp

 • Việc cấp giấy xác nhận kết quả thi tốt nghiệp các cấp

 •  Việc đóng lại dấu nổi trên ảnh văn bằng, chứng chỉ

 •  Việc cấp bản sao bằng tốt nghiệp phổ thông từ sổ gốc do bản chính bị mất

 •  Việc cấp bản sao bằng tốt nghiệp bổ túc từ sổ gốc do bản chính bị mất

 • Việc cấp bản sao bằng tốt nghiệp từ sổ gốc do bản chính bị mất trong trường hợp còn bản chính

 •  Điều chỉnh văn bằng, chứng chỉ do không đúng với hồ sơ gốc

 •   Điều chỉnh văn bằng, chứng chỉ do cải chính hộ tịch

 •  Điều chỉnh chi tiết hộ tịch trên văn bằng, chứng chỉ

 •  Điều chỉnh văn bằng, chứng chỉ do có nhiều giấy khai sinh khác nhau.

Liên hệ Luật sư : Nguyễn Văn Hùng  ĐT 0258.3.876025  Mobile:0778.554.177   Email :  lsvanhung@gmail.com
                                                                                                                                                                        về trang chủ