Văn phòng luật
                                               LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM
                                            ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH KHÁNH HÒA

            
                     VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VĂN HÙNG

                                                                                

Văn phòng Luật sư Văn Hùng Nha Trang xin trân trọng kính chào Qúi vị !

"Thời gian và chuyên môn của các vị là vàng, hãy làm những việc mà các vị giỏi nhất, có hiệu quả nhất. Những công việc còn lại có liên quan đến pháp luật hoặc có liên quan đến những thủ tục hành chính các bạn hãy liên hệ với chúng tôi."      Luật sư Nguyễn Văn Hùng

Tận tâm – Chuyên nghiệp – Hiệu quả

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG LIÊN HỆ MỘT SỐ VỤ ÁN TIÊU BIỂU Visitor Counter  

           

                         1.  Tư vấn pháp lý về hợp đồng:

 • Hợp đồng mua bán tài sản

 •  Hợp đồng trao đổi tài sản

 • Hợp đồng tặng cho tài sản

 • Hợp đồng vay tài sản

 • Hợp đồng thuê tài sản

 • Hợp đồng thuê nhà ở

 • Hợp đồng thuê khoán tài sản

 • Hợp đồng mượn tài sản

 • Hợp đồng dịch vụ

 •  Hợp đồng vận chuyển hành khách

 • Hợp đồng vận chuyển tài sản

 • Hợp đồng gia công

 • Hợp đồng gửi giữ tài sản

 • Hợp đồng bảo hiểm

 • Hợp đồng uỷ quyền

 • Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất

 • Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

 • Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất 

 • Hợp đồng thuê lại quyền sử dụng đất 

 • Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất 

 • Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất 

 • Hợp đồng góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất.

 • Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan.

 • Hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan.

 • Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp.

 • Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp.

 Liên hệ Luật sư : Nguyễn Văn Hùng  ĐT 0258.3.876 025      Mobile:0778.554.177   Email: lsvanhung@gmail.com 
                                                                                                                                                                              về trang chủ