luật sư Văn Hùng
                                               LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM
                                            ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH KHÁNH HÒA

            
                     VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VĂN HÙNG

                                                                                              
          Văn phòng Luật sư Văn Hùng Nha Trang xin trân trọng kính chào Qúi vị !

"Thời gian và chuyên môn của các vị là vàng, hãy làm những việc mà các vị giỏi nhất, có hiệu quả nhất. Những công việc còn lại có liên quan đến pháp luật hoặc có liên quan đến những thủ tục hành chính các bạn hãy liên hệ với chúng tôi."      Luật sư Nguyễn Văn Hùng

Tận tâm – Chuyên nghiệp – Hiệu quả

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG LIÊN HỆ MỘT SỐ VỤ ÁN TIÊU BIỂU Visitor Counter  

                     4. Thương mại:

 •   Thủ tục Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá trong phạm vi một tỉnh

 •   Thủ tục Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá trong phạm vi một tỉnh

 •    Thủ tục Sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá trong phạm vi một tỉnh

 •    Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu trong pham vi một tỉnh

 •    Thủ tục Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu trong pham vi một tỉnh

 •    Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu

 •     Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng (gas)

 •    Thủ tục Chấp thuận đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại trong nước

 •    Thủ tục Chấp thuận đăng ký lại hoạt động nhượng quyền thương mại trong nước

 •   Thủ tục Thay đổi đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại trong nước

 •    Thủ tục Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

 •     Thủ tục Xác nhận thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

 •     Thủ tục Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 •     Thủ tục Điều chỉnh, bổ sung giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 •    Thủ tục Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (Trường hợp thay đổi địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện)

 •    Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam(trường hợp Giấy phép bị mất, bị rách hoặc bị tiêu hủy)

 • Liên hệ Luật sư : Nguyễn Văn Hùng  ĐT 0258.3.876 025  Mobile:0778.554.177   Email: lsvanhung@gmail.com
                                                                                                                                      về trang chủ