Văn phòng luật sư Nha trang
                                               LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM
                                            ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH KHÁNH HÒA

            
                     VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VĂN HÙNG

                                                                                             

Văn phòng Luật sư Văn Hùng Nha Trang xin trân trọng kính chào Qúi vị !

"Thời gian và chuyên môn của các vị là vàng, hãy làm những việc mà các vị giỏi nhất, có hiệu quả nhất. Những công việc còn lại có liên quan đến pháp luật hoặc có liên quan đến những thủ tục hành chính các bạn hãy liên hệ với chúng tôi."      Luật sư Nguyễn Văn Hùng

Tận tâm – Chuyên nghiệp – Hiệu quả

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG LIÊN HỆ MỘT SỐ VỤ ÁN TIÊU BIỂU Visitor Counter 

       

                     5.          Lao động:

 • Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

 • Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài di chuyển nội bộ doanh nghiệp

 • Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài thực hiện các loại hợp đồng kinh tế thương mại

 •  Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đại diện tổ chức phi chính phủ làm việc tại Việt Nam

 •   Cấp lại Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

 • Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

 • Cấp Giấy phép lao động đối với người nước ngoài đã được cấp Giấy phép lao động và Giấy phép lao động đang còn hiệu lực có nhu cầu giao kết thêm hợp đồng lao động với người sử dụng lao động khác

 • Đăng ký Hợp đồng cá nhân đi làm việc ở nước ngoài

 • Đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập

 •   Thông báo người nước ngoài đến chào bán dịch vụ

 • Báo cáo danh sách trích ngang đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam không phải cấp giấy phép lao động

 • Thông báo người nước ngoài đến làm việc

 • Cấp Giấy phép hoạt động Giới thiệu việc làm cho doanh nghiệp

 • Gia hạn Giấy phép hoạt động Giới thiệu việc làm cho doanh nghiệp 

 • Liên hệ Luật sư : Nguyễn Văn Hùng  ĐT 0258.3.876 025  Mobile:0778.554.177  Email :  lsvanhung@gmail.com 
  về trang chủ