Van phong luat su van hung

                             

                                               LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM
                                            ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH KHÁNH HÒA

            
                     VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VĂN HÙNG

                                                                                               

Văn phòng Luật sư Văn Hùng Nha Trang xin trân trọng kính chào Qúi vị !

"Thời gian và chuyên môn của các vị là vàng, hãy làm những việc mà các vị giỏi nhất, có hiệu quả nhất. Những công việc còn lại có liên quan đến pháp luật hoặc có liên quan đến những thủ tục hành chính các bạn hãy liên hệ với chúng tôi."      Luật sư Nguyễn Văn Hùng

Tận tâm – Chuyên nghiệp – Hiệu quả

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG LIÊN HỆ MỘT SỐ VỤ ÁN TIÊU BIỂU Visitor Counter 

       

                  3. Lĩnh vực kinh tế:

 •  Những tranh chấp về kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án

 •  Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận bao gồm:   Mua bán hàng hoá;Cung ứng dịch vụ; Phân phối;  Đại diện, đại lý;Ký gửi;Thuê, cho thuê, thuê mua;  Xây dựng;Tư vấn, kỹ thuật;

 • Vận chuyển hàng hoá, hành khách bằng đường sắt, đường bộ, đường thuỷ nội địa;

 • Vận chuyển hàng hoá, hành khách bằng đường hàng không, đường biển;

 • Mua bán cổ phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá khác;

 • Đầu tư, tài chính, ngân hàng;

 • Bảo hiểm;

 • Thăm dò, khai thác.

 •  Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận.

 • Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty, giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức của côn   Các tranh chấp khác về kinh doanh, thương mại mà pháp luật có quy định.

 • Liên hệ Luật sư : Nguyễn Văn Hùng  ĐT 0258.3.876 025  Mobile:0778.554.177  -  Email: lsvanhung@gmail.com
                                                                                                                                                                                          về trang chủ