luật sư Nguyễn
                                               LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM
                                            ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH KHÁNH HÒA

            
                     VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VĂN HÙNG

                                                                                          

Văn phòng Luật sư Văn Hùng Nha Trang xin trân trọng kính chào Qúi vị !

"Thời gian và chuyên môn của các vị là vàng, hãy làm những việc mà các vị giỏi nhất, có hiệu quả nhất. Những công việc còn lại có liên quan đến pháp luật hoặc có liên quan đến những thủ tục hành chính các bạn hãy liên hệ với chúng tôi."      Luật sư Nguyễn Văn Hùng

Tận tâm – Chuyên nghiệp – Hiệu quả

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG LIÊN HỆ MỘT SỐ VỤ ÁN TIÊU BIỂU Visitor Counter 

               

                    6 Hôn nhân gia đình

 • Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

 • Thủ tục đăng ký lại việc kết hôn có yếu tố nước ngoài

 • Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

 • Thủ tục đăng ký lại việc sinh có yếu tố nước ngoài

 • Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

 • Thủ tục đăng ký lại việc tử có yếu tố nước ngoài

 • Thủ tục cấp lại bản chính Giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài

 • Thủ tục cấp lại bản chính Giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài

 • Thủ tục đăng ký lại việc nuôi con nuôi của công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của người nước ngoài đã đăng ký tại Việt Nam.

 • Thủ tục đăng ký nhận nuôi con nuôiyếu tố nước ngoài (trường hợp xin đích danh trẻ)

 •   Thủ tục đăng ký lại việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài

 • Thủ tục ghi chú việc kết hôn, nhận cha, mẹ, con, nuôi con nuôi, khai sinh có yếu tố nước ngoài.

 • Thủ tục đăng ký việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

 • Thủ tục xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

 • Thủ tục cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch có yếu tố nước ngoài

 • Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài.

 •  Thủ tục đăng ký chấm dứt, thay đổi việc giám hộ có yếu tố nước ngoài

 • Thủ tục đăng ký nhận nuôi con nuôiyếu tố nước ngoài (trường hợp không xin đích danh trẻ)

 • Liên hệ Luật sư : Nguyễn Văn Hùng  ĐT : 0258.3.876 025  Mobile:0778.554.177  - Email: lsvanhung@gmail.com 
                                                                                                                                                                                        về trang chủ