Luat su nguyen van hung nha trang
                                               LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM
                                            ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH KHÁNH HÒA

            
                     VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VĂN HÙNG

                                                                                         

Văn phòng Luật sư Văn Hùng Nha Trang xin trân trọng kính chào Qúi vị !

"Thời gian và chuyên môn của các vị là vàng, hãy làm những việc mà các vị giỏi nhất, có hiệu quả nhất. Những công việc còn lại có liên quan đến pháp luật hoặc có liên quan đến những thủ tục hành chính các bạn hãy liên hệ với chúng tôi."      Luật sư Nguyễn Văn Hùng

Tận tâm – Chuyên nghiệp – Hiệu quả

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG LIÊN HỆ MỘT SỐ VỤ ÁN TIÊU BIỂU Visitor Counter 

            

                 5. Hôn nhân gia đình 

 • Ly hôn, tranh chấp về nuôi con, chia tài sản khi ly hôn;

 • Tranh chấp về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân;

 • Tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn;

 •  Tranh chấp về xác định cha, mẹ cho con hoặc xác định con cho cha, mẹ;

 •  Tranh chấp về cấp dưỡng;

 •  Các tranh chấp khác về hôn nhân và gia đình mà pháp luật có quy định. 

 •   Yêu cầu huỷ việc kết hôn trái pháp luật;

 •   Yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, nuôi con, chia tài sản khi ly hôn;

 •   Yêu cầu công nhận sự thoả thuận về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn;

 •  Yêu cầu hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên hoặc quyền thăm nom con sau khi ly hôn;

 •  Yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi;

 •  Yêu cầu công nhận hoặc không công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định về hôn nhân và gia đình của Toà án nước ngoài;

 • Các yêu cầu khác về hôn nhân và gia đình mà pháp luật có quy định

       Liên hệ Luật sư : Nguyễn Văn Hùng  ĐT : 0258.3.876 025  Mobile : 0778.554.177 - Email: lsvanhung@gmail.com
                                                                                                                                                                                 về trang chủ