Văn phòng luật sư Nguyễn
                                               LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM
                                            ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH KHÁNH HÒA

            
                     VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VĂN HÙNG

                                                                                                          
Tận tâm - Chuyên nghiệp - Hiệu quả

Văn phòng Luật sư Văn Hùng Nha Trang xin trân trọng kính chào Qúi vị !

"Thời gian và chuyên môn của các vị là vàng, hãy làm những việc mà các vị giỏi nhất, có hiệu quả nhất. Những công việc còn lại có liên quan đến pháp luật hoặc có liên quan đến những thủ tục hành chính các bạn hãy liên hệ với chúng tôi."      Luật sư Nguyễn Văn Hùng

 

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG LIÊN HỆ MỘT SỐ VỤ ÁN TIÊU BIỂU Visitor Counter 


       Vụ án “ Tranh chấp Hợp đồng chuyễn nhượng quyền sử dụng đất “giữa ông bà Trần Văn Hậu, Lương Thị Thanh Tâm và ông bà Lê Minh Lợi, bà Nguyễn Thị Minh tại thôn Hà Thanh – xã Ninh Đa, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa”

             Ngày 25/12/2005, ông Trần Văn Hậu và bà Lương Thị Thanh Tâm làm đơn khởi kiện ông bà Lê Minh Lợi và Nguyễn Thị Minh, đề nghị Tòa án nhân dân huyện Ninh Hòa buột ông Lợi bà Minh tiếp tục hoàn tất thủ tục chuyễn nhượng quyền sử dụng đất đối với vợ chồng mình.

            Ngày 27/9/2006, Tòa án huyện Ninh Hòa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên hủy giấy chuyễn nhượng sử dụng đất lập ngày 10/12/1994 và Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất lập ngày 16/3/2004 đã được UBND xã Ninh Đa xác nhận ngày 18/7/2005 giữa vợ chồng ông Trần Văn Hậu và bà Lương Thị Thanh Tâm và vợ chồng của ông Lê Minh Lợi và bà Nguyễn Thị Minh. Buộc ông Trần Văn Hậu và bà Lương Thị Thanh Tâm phải trả lại lô đất 120m2 ( lô số 20, tờ bản đồ số 1tại thôn Hà Thanh, Ninh Đa Ninh Hòa). Xét thấy bản án trên có nhiều điểm không công bằng, oan ức cho mình nên ngày 11/10/2006, ông Trần Văn Hậu và bà Lương Thị Thanh Tâm làm đơn kháng cáo bản án nói trên.

              Ngày 20/3/2007, TAND tỉnh Khánh Hòa xét xử phúc thẩm và tuyên y án sơ thẩm.

              Ngày 21 tháng 04 năm 2007, với sự tư vấn của Luật sư Nguyễn Văn Hùng, ông Trần Văn Hậu và bà Lương Thị Thanh Tâm có Đơn Kêu oan và xin Kháng nghị giám đốc thẩm đối với Bản án phúc thẩm số 28/2997/DSPT ngày 20/3/2007 và Bản án phúc thẩm số 124/2005/DSPT ngày 12/12/2005 của Tòa án nhân dân Tỉnh Khánh Hòa.

            Ngày 20/3/2007, Chánh án Tòa án Tối cao tại Hà Nội ra Quyết định Kháng nghị số 135/2008/KN-DS kháng nghị Bản án phúc thẩm số 28/2997/DSPT ngày 20/3/2007 của Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa về vụ án tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa Nguyên đơn là ông Trần Văn Hậu và bà Lương Thị Thanh Tâm với Bị đơn là của ông Lê Minh Lợi và bà Nguyễn Thị Minh, đồng thường trú tại thôn Hà Thanh – xã Ninh Đa, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Đề nghị hủy Bản án phúc thẩm số 28/2997/DSPT ngày 20/3/2007 và Bản án phúc thẩm số 124/2005/DSPT ngày 12/12/2005 của Tòa án nhân dân Tỉnh Khánh Hòa.

          Ngày 25/8/2008, Hội đồng giám đốc thẩm của Tòa Dân sự Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quyết định giám đốc thẩm số 229/2008/DS – GĐT hủy Bản án phúc thẩm số 28/2997/DSPT ngày 20/3/2007 và Bản án phúc thẩm số 124/2005/DSPT ngày 12/12/2005 của Tòa án nhân dân Tỉnh Khánh Hòa, Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án huyện Ninh Hòa xét xử sơ thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật.

          Ngày 25/7/2011, Tòa án nhân dân Thị xã Ninh Hòa xét xử sơ thẩm vụ án “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và Hợp đồng vay tài sản” và ban hành Bản án số 22/2011/DS- ST, chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Nguyên đơn là ông Trần Văn Hậu và bà Lương Thị Thanh Tâm: công nhận giấy chuyển nhượng đất lập ngày 10/12/1994 giữa ông Lê Minh Lợi,  bà Nguyễn Thị Minh và ông Trần Văn Hậu và bà Lương Thị Thanh Tâm về lô đất có diện tích 120m2 (Lô đất số 20, tờ bản đồ số 1 tại thôn Hà Thanh, Ninh Đa, Ninh Hòa) tại thôn Hà Thanh – xã Ninh Đa, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

          Ngày 13/3/2012, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa xét xử phúc thẩm cũng là chung thẩm vụ án “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và Hợp đồng vay tài sản” và ban hành Bản án số 30/2012/DS-PT: Không chấp nhận Đơn kháng cáo của Bị đơn ông Lê Minh Lợi và bà Nguyễn Thị Minh, Đơn kháng cáo của Nguyên đơn là bà Lê Thị Băng Châu giữ nguyên bản án sơ thẩm.

          Như vậy, Luật sư Nguyễn Văn Hùng đã bảo vệ thành công cho Nguyên đơn là ông Trần Văn Hậu và bà Lương Thị Thanh Tâm trong vụ án này. Bảo vệ có hiệu quả công lý, bảo vệ hữu hiệu pháp chế xã hội chủ nghĩa.

          Xin trích Đơn kêu oan và xin kháng nghị giám đốc thẩm:

 

                                              CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                     Độc lập   - Tự do    - Hạnh phúc

                                                                                           Ninh Hòa ngày 21 tháng 04 năm 2007

 

                                      ĐƠN KÊU OAN VÀ XIN KHÁNG NGHỊ GIÁM ĐỐC THẨM

                                                     Lần thứ : 1

 

                       Kính gởi: -    Ông Tổng bí thư Trung ương Đảng  - Nông Đức Mạnh.

                                       -       Ông Chủ tịch Quốc hội – Nguyễn Phú Trọng.

                                       -       Ông Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Tấn Dũng.

                                       -       Ông Chánh án Tòa án tối cao.

                                       -       Ông Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao.

                                       -       Ông Phó Chánh án tòa án tối cao – Phụ trách dân sự.

                                       -       Ông Phó Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao.

                                       -       Thi hành án huyện Ninh Hòa.

             Vì nổi oan ức tột cùng của gia đình chúng tôi: chúng tôi mua lô đất 120m2 (Lô đất số 20, tờ bản đồ số 1 tại thôn Hà Thanh, Ninh Đa, Ninh Hòa ) của ông Lê Minh Lợi và bà Nguyễn Thị Minh, đồng thường trú tại thôn Hà Thanh – xã Ninh Đa, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, trả đủ tiền và làm thủ tục nhà nước yêu cầu, nhưng do sự làm việc tắc trách của địa phương… và hai cấp tòa sơ thẩm và phúc thẩm trong quá trình tố tụng vi phạm nghiêm trọng luật pháp …không tôn trọng sự thật khách quan nên đã hủy Hợp đồng chuyển nhượng đất của chúng tôi, để hợp thực hóa cho việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản  của vợ chồng ông bà Lợi – Minh, nên gia đình tôi kính xin các vị dứng đầu Nhà nước và các vị đứng dầu các cơ quan bảo vệ pháp luật vì sự nghiêm minh của pháp luật, vì sự công bằng của người dân… kháng nghị giám đốc thẩm 2 bản án phúc thẩm số 124/2005/DSPT ngày 12/12/2005 và bản án phúc thẩm số 28/2007/DSPT ngày 20 tháng 03 năm 2007 của Tòa án nhân dân Tỉnh Khánh Hòa.

             Vợ chồng tôi là Trần Văn Hậu, sinh năm 1955 và Lương Thị Thanh Tâm sinh năm 1957, đồng thường trú tại: Thôn 1, Thị trấn Ninh Hòa, huyện Ninh Hòa.

         Nội dung sự việc như sau:

          Năm 1994, vợ chồng tôi ông bà Lê Minh Lợi và Nguyễn Thị Minh được UBND huyện Ninh Hòa cấp 1 lô đất số 20 tại khu vực Thôn Hà Thanh, xã Ninh Đa. Do không có tiền nộp nên ngày 10/12/1994 ông bà Lợi, Minh đã đến gặp chúng tôi viết hỏa thuận chuyển nhượng lô đất nêu trên cho chúng tôi với giá thị trường lúc này là 10 chỉ vàng y 96%, đồng thời theo thỏa thuận hai bên ( Kèm Giấy chuyển nhượng đất ngày 10/12/1994), chúng tôi chịu trách nhiệm đóng tiền sử dụng đất và tất cả các chi phí khác cho lô đất và chịu trách nhiệm tiến hành hoàn tất thủ tục chuyển nhượng quyền sử đất theo đúng qui định của nhà nước. Ông Lợi và bà Minh đã đưa cho chúng tôi 01 Quyết định giao lô đất số 20 ( bản chính ), để chúng tôi làm mọi thủ tục tiếp theo, như thỏa thuận của đôi bên. 

          Thực hiện cam kết về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất nêu trên, chúng tôi tiến hành nộp tiền sử dụng đất và tất cả các khoản chi phí khác cho lô đất với tổng số tiền là: 8.548.000đ ( Tám triệu năm trăm mươi tám ngàn đồng). Chúng tôi đã giữ tất cả các biên nhận nộp tiền và tiếp tục làm hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đồng thời chúng tôi đã giao cho ông Lợi bà Minh 10 chỉ vàng Y 96% vào ngày 10/12/1994.

           Sau khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ngày 16/3/2004 ông bà Lê Minh Lợi, Nguyễn Thị Minh đã ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho chúng tôi ( Trần Văn Hậu, Lương thị thanh Tâm ) theo đúng mẩu hợp đồng do nhà nước qui định ( đính kèm Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ). Toàn bộ hồ sơ nói trên chúng tôi đã nộp cho Địa chính xã Ninh Đa ngày 8/12/2003 do ông Nguyễn Văn Sơn ký nhận. Ngày 18/7/2005 UBND xã Ninh Đa mới ký xác nhận Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của chúng tôi.

          Tiếp theo, chúng tôi Trần Văn Hậu, Lương thị thanh Tâm liên hệ đến UBND huyện Ninh Hòa để tiếp tục hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, nhưng UBND huyện Ninh Hòa đã không ký cho phép chúng tôi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất với lý do: Sau khi chuyển chượng quyền sử dụng lô đất số 20 nêu trên cho chúng tôi, ông Lợi bà Minh lại chuyển nhượng trái phép lô đất nêu trên cho một người khác, vì vậy ngày 09/8/2004 TAND huyện Ninh Hòa ra Quyết định 01/QĐ- TA áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời vè việc cấm chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với lô đất này.

         Qua tìm hiểu chúng tôi được biết: sau khi bán lô đất số 20 nói trên cho chúng tôi, ông bà Minh Lợi có quan hệ vay mượn tiền với bà Châu để làm ăn, nhưng sau dó không trả được nợ cho bà Châu. Trước sự bế tắt: một bên không thu được tiền và một bên không trả được nợ, trong khi tiền lãi ngày càng tăng, nên ông Lợi và bà Châu đã dựng lên việc thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng giấy viết tay ngày 05/05/1999 đối với lô đất mà ông Lợi bà Minh đã ký hợp đồng bán cho tôi. Sau đó Bà Băng Châu kiện ông Lợi bà Minh tại Tòa án huyện Ninh Hòa.

          Ngày 09/8/2004 TAND huyện Ninh Hòa ra Quyết định số 01/QĐ-TA áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, cấm chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với lô đất.

           Ngày 25/4/2004, TAND huyện Ninh Hòa đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, tại phiên tòa, xét thấy việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông Lê Minh Lợi, bà Nguyễn Thị Minh và bà Băng Châu là không đúng theo qui định về hình thức chuyển nhượng quyền sử dụng đất nên đã tuyên Hợp đồng vô hiệu và buộc ông Lợi và bà Minh bồi thường ½  giá trị thiệt hại hợp đồng do Hợp đồng vô hiệu gây nên là 80.000.000đ ( tám chục triệu đồng)

           Kính thưa quí tòa!

Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất của chúng tôi Trần Văn Hậu, Lương thị thanh Tâm và ông bà Lê Minh Lợi và Nguyễn Thị Minh là hợp pháp, đúng theo qui định của pháp luật hiện hành, mọi sự chậm trễ là do UBND xã Ninh Đa làm thủ tục chậm và việc bội tín của vợ chồng ông Lợi.

           Ngày 25/12/2005, chúng tôi làm đơn khởi kiện ông bà Lê Minh Lợi và Nguyễn Thị Minh, đề nghị Tòa án nhân dân huyện Ninh Hòa buột ông Lợi bà Minh tiếp tục hoàn tất thủ tục chuyễn nhượng quyền sử dụng đất đối với vợ chồng tôi.

           Ngày 27/9/2006, Tòa án huyện Ninh Hòa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên hủy giấy chuyễn nhượng sử dụng đất lập ngày 10/12/1994 và Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất lập ngày 16/3/2004 đã được UBND xã Ninh Đa xác nhận ngày 18/7/2005 giữa vợ chồng tôi và vợ chồng ông Lợi. Buộc chúng tôi phải trả lại lô đất 120m2 ( lô số 20, tờ bản đồ số 1tại thôn Hà Thanh, Ninh Đa Ninh Hòa). Xét thấy bản án trên có nhiều điểm không công bằng, oan ức cho vợ chồng tôi nên ngày 11/10/2006, chúng tôi làm đơn kháng cáo bản án nói trên.

           Ngày 20/3/2007, TAND tỉnh Khánh Hòa xét xử phúc thẩm và tuyên y án sơ thẩm.

            Kính thưa các vị đứng đầu nhà nước! Kính thưa quí Tòa!

         Nội dung chúng tôi vừa trình bày trên đã được Tòa sơ thẩm huyện Ninh Hòa xác định tại bản án số 51/2006/DS-ST ngày 7/9/2006. Tuy nhiênTòa sơ thẩm lại cho rằng do bản án Phúc thẩm 124/2005/DS-PT ngày 12/12/2005 giữ nguyên quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 01/QĐ-TA ngày 09/8/2004 đối với lô đất số 20 của tôi đã mua, nên hủy Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã được UBND xã Ninh Đa xác nhận của chúng tôi. Điều này thật vô cùng phi lý và trái với qui định của pháp luật. Quyết định số 01/QĐ-TA ngày 09/8/2004 chỉ là biện pháp để buộc ông Lợi bà Minh trả nợ cho bà Châu. Chúng tôi thiết nghĩ việc trả nợ cho bà Châu là nghĩa vụ riêng của vợ chồng ông Lợi bà Minh tại sao lại hủy Hợp đồng chuyển nhượng đất của chúng tôi, làm ảnh hưởng đến đến quyền lợi hợp pháp của vợ chồng chúng tôi.

        Mặt khác Tòa sơ thẩm đã xác định là vợ chồng chúng tôi là người bị hại do sự bội ước và tính tham lam của vợ chồng ông Lợi, tại sao lại buộc chúng tôi phải chịu thiệt thòi vì hành vi trái pháp luật của vợ chồng ông Lợi. Hành vi của vợ chồng ông Lợi đã có dấu hiệu của Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân, tại sao không chuyển hồ sơ vụ án sang truy tố hình sự mà để cho vợ chồng ông Lợi ung dung xem thường pháp luật và đạo lý làm người.

         Hơn nữa, bản án phúc thẩm số 124/2005/DSPT ngày 12/12/2005 của Tòa án tỉnh và bản án phúc thẩm số 28/2007/DSPT ngày 20/3/2007 của Tòa án tỉnh Khánh Hòa tuy đã tuyên, nhưng không thể thi hành án vì cùng một lô đất 120m2 nhưng phải bồi thường cho vợ chồng tôi và bà Châu, số tiền thực tế lớn hơn rất nhiều so với giá trị thật của lô đất tại thời điểm hiện nay.

Kính thưa Các vị đứng đầu Nhà nước! Kính thưa quí Tòa!

         Việc chúng tôi mua bán là sự thật, chúng tôi đã thực hiện thủ tục theo qui định của pháp luật về chuyển quyền sử dụng đất. Việc mua bán chưa hoàn thành là do hành động lừa đảo của vợ chồng ông Lợi, tại sao Tòa Sơ thẩm không kiến nghị giám đốc thẩm bản án phúc thẩm số 124/2005/DSPT ngày 12/12/2005 và bản án phúc thẩm số 28/2007/DSPT ngày 20/3/2007 của Tòa án tỉnh Khánh Hòa để hủy các bản án trên đem lại  sự công bằng cho vợ chồng tôi ( chúng tôi đã từng đề nghị nhưng tòa án không xét đến).

         Vì những phân tích trên, Vợ chồng chúng tôi kính mong Các vị đứng đầu Nhà nước xem xét, Các cơ quan bảo vệ pháp luật giám đốc thẩm đối với  bản án phúc thẩm số 124/2005/DSPT ngày 12/12/2005 và bản án phúc thẩm số 28/2007/DSPT ngày 20/3/2007 của Tòa án tỉnh Khánh Hòa để xét xử lại từ đầu theo hướng cho phép vợ chồng tôi được tiếp tục hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất như lẽ công bằng vốn có theo qui định của pháp luật.

Xin quí cấp nhận nơi đây lời cảm ơn chân thành!

               Hồ sơ kèm theo:

          -       Bản án phúc thẩm số 124/2005/DSPT ngày 12/12/2005.

          -       Bản án phúc thẩm số 28/2007/DSPT ngày 20/3/2007.

          -       Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.   

 

                                                            Kính đơn     

 

 

      Đã ký                                                                                 Đã ký

 

Trần Văn Hậu                                                       Lương Thị Thanh Tâm   

    Liên hệ Luật sư : Nguyễn Văn Hùng  ĐT 0258.3.876 025  Mobile : 0778.554.177 -  Email: 
lsvanhung@gmail.com                                về trang chủ