Văn phòng luật sư
                                               LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM
                                            ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH KHÁNH HÒA

            
                     VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VĂN HÙNG

                                                                                              

Văn phòng Luật sư Văn Hùng Nha Trang xin trân trọng kính chào Qúi vị !

"Thời gian và chuyên môn của các vị là vàng, hãy làm những việc mà các vị giỏi nhất, có hiệu quả nhất. Những công việc còn lại có liên quan đến pháp luật hoặc có liên quan đến những thủ tục hành chính các bạn hãy liên hệ với chúng tôi."      Luật sư Nguyễn Văn Hùng

Tận tâm – Chuyên nghiệp – Hiệu quả

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG LIÊN HỆ MỘT SỐ VỤ ÁN TIÊU BIỂU Visitor Counter 

                  

                III. Tham gia các hoạt động dịch vụ pháp lý khác

  • Tham gia việc giải quyết khiếu nại của công dân từ địa phương đến trung ương.

  •  Tham gia thực hiện các thủ tục hành chính từ địa phương đến trung ương.

  •  Tham gia các công tác pháp lý khác từ địa phương đến trung ương mà công dân, doanh nghiệp và các tổ chức yêu cầu.

  •   Ký hợp đồng tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp.

  •    Tư vấn miễn phí cho người nghèo…

  • Liên hệ Luật sư : Nguyễn Văn Hùng  ĐT 0258.3.876 025    Mobile:0778 554 177 -  Email: lsvanhung@gmail.com                                                                                                        về trang chủ