LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM
                                            ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH KHÁNH HÒA

            
                     VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VĂN HÙNG

                                                                                               

Văn phòng Luật sư Văn Hùng Nha Trang xin trân trọng kính chào Qúi vị !

"Thời gian và chuyên môn của các vị là vàng, hãy làm những việc mà các vị giỏi nhất, có hiệu quả nhất. Những công việc còn lại có liên quan đến pháp luật hoặc có liên quan đến những thủ tục hành chính các bạn hãy liên hệ với chúng tôi."      Luật sư Nguyễn Văn Hùng

Tận tâm – Chuyên nghiệp – Hiệu quả

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG LIÊN HỆ MỘT SỐ VỤ ÁN TIÊU BIỂU

                                            

                                          1.    Đầu tư:

 •   Thỏa thuận địa điểm đối với các dự án đầu tư không phải xin ý kiến các Bộ ngành Trung ương

 •  Thỏa thuận địa điểm đối với các dự án phải xin ý kiến các Bộ ngành Trung ương

 •    Đăng ký cấp chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước

 •   Đăng ký cấp chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư nước ngoài (không gắn với việc thành lập doanh nghiệp)

 •  Đăng ký cấp chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư nước ngoài (gắn với thành lập doanh nghiệp

 •     Thẩm tra Cấp chứng nhận đầu tư đối với dự án có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (không gắn với thành lập doanh nghiệp, không phải lấy ý kiến các bộ, ngành Trung ương)

 •    Thẩm tra cp Giy chng nhn đầu tư đi với dán đu tư có quy mô từ 300 tđng trở lên và không thuc lĩnh vực đầu tư có điu kin (gắn với thành lập doanh nghiệp, không phải xin ý kiến các bộ, ngành Trung ương)

 •     Thẩm tra cp Giy chng nhn đầu tư đi với dán đu tư có quy mô từ 300 tđng trở lên và không thuc lĩnh vực đầu tư có điu kin (không gắn với thành lập doanh nghiệp, phải xin ý kiến các Bộ ngành Trung ương)

 •    Thẩm tra cp Giy chng nhn đầu tư đi với dán đu tư có quy mô từ 300 tđng trở lên và không thuc lĩnh vực đầu tư có điu kin (gắn với thành lập doanh nghiệp, phải xin ý kiến các bộ, ngành Trung ương)

 •    Thẩm tra cp Giy chng nhn đầu tư đi với dán đu tư có quy mô từ 300 t đng trở lên  và thuộc lĩnh vực đầu tư có điu kin (không gắn với thành lập doanh nghiệp, không phải lấy ý kiến các bộ, ngành Trung ương)

 •  Thẩm tra cp Giy chng nhn đầu tư đi với dán đu tư có quy mô từ 300 t đng trở lên  và thuộc lĩnh vực đầu tư có điu kin (gắn với thành lập doanh nghiệp, không phải lấy ý kiến các bộ, ngành Trung ương)

 •    Thẩm tra cp Giy chng nhn đầu tư đi với dán đu tư có quy mô từ 300 t đng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điu kin (không gắn với thành lập doanh nghiệp, phải lấy ý kiến các bộ, ngành Trung ương)

 •    Thẩm tra cp Giy chng nhn đầu tư đi với dán đu tư có quy mô từ 300 t đng trở lên  và thuộc lĩnh vực đầu tư có điu kin (gắn với thành lập doanh nghiệp, phải lấy ý kiến các bộ, ngành Trung ương)

 •   Thẩm tra cp Giy chng nhn đầu tư đi với dán đu tư có quy mô dưới 300 t đng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điu kin (không gắn với thành lập doanh nghiệp, không phải lấy ý kiến các bộ, ngành Trung ương)

 •    Thẩm tra cp Giy chng nhn đầu tư đi với dán đu tư có quy mô dưới 300 t đng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điu kin (gắn với thành lập doanh nghiệp, không phải lấy ý kiến các bộ, ngành Trung ương)

 •    Thẩm tra cp Giy chng nhn đầu tư đi với dán đu tư có quy mô dưới 300 t đng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điu kin (không gắn với thành lập doanh nghiệp, phải lấy ý kiến các bộ, ngành Trung ương).

 •   Thẩm tra cp Giy chng nhn đầu tư đi với dán đu tư có quy mô dưới 300 t đng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điu kin (gắn với thành lập doanh nghiệp,  phải lấy ý kiến các bộ, ngành Trung ương).

 •    Thẩm tra cấp Chứng nhận đầu tư cho dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

 •     Đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

 •   Thẩm tra điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

 •    Đăng ký điều chỉnh giấy phép đầu tư của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

 •    Đăng ký lại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư.

 •    Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư


       Liên hệ Luật sư : Nguyễn Văn Hùng  ĐT 0258 3 876 025  Mobile : 0778 554 177 - Email: lsvanhung@gmail.com                                                                                                        về trang chủ