LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM
                                            ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH KHÁNH HÒA

            
                     VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VĂN HÙNG

                                                                                               

Văn phòng Luật sư Văn Hùng Nha Trang xin trân trọng kính chào Qúi vị !

"Thời gian và chuyên môn của các vị là vàng, hãy làm những việc mà các vị giỏi nhất, có hiệu quả nhất. Những công việc còn lại có liên quan đến pháp luật hoặc có liên quan đến những thủ tục hành chính các bạn hãy liên hệ với chúng tôi."      Luật sư Nguyễn Văn Hùng

Tận tâm – Chuyên nghiệp – Hiệu quả

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG LIÊN HỆ MỘT SỐ VỤ ÁN TIÊU BIỂU Visitor Counter 

 

                               2. Lĩnh vực Dân sự:

  • Tranh chấp về quốc tịch

  •  Tranh chấp về quyền sở hữu tài sản

  • Tranh chấp về hợp đồng dân sự

  • Tranh chấp về thừa kế tài sản

  • Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

  • Tranh chấp về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

  •  Tranh chấp liên quan đến nghiệp vụ báo chí

  •   Các tranh chấp khác về dân sự mà pháp luật có quy định.

Liên hệ Luật sư : Nguyễn Văn Hùng  ĐT 0258 3 876 025  Mobile : 0778 554 177  Email: lsvanhung@gmail.com
                                                                                                                                                                                  về trang chủ