LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM
                                            ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH KHÁNH HÒA

            
                     VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VĂN HÙNG

                                                                                              

Văn phòng Luật sư Văn Hùng Nha Trang xin trân trọng kính chào Qúi vị !

"Thời gian và chuyên môn của các vị là vàng, hãy làm những việc mà các vị giỏi nhất, có hiệu quả nhất. Những công việc còn lại có liên quan đến pháp luật hoặc có liên quan đến những thủ tục hành chính các bạn hãy liên hệ với chúng tôi."      Luật sư Nguyễn Văn Hùng

Tận tâm – Chuyên nghiệp – Hiệu quả

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG LIÊN HỆ MỘT SỐ VỤ ÁN TIÊU BIỂU Visitor Counter 

 

                          1.                Doanh nghiệp

 •  Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân

 •  Đăng ký kinh doanh đối với công ty trách  nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

 • Đăng ký kinh doanh đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

 • Đăng ký kinh doanh đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên

 •  Đăng ký kinh doanh đối với công ty cổ phần

 • Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty hợp danh

 • Đăng ký thành lập hợp tác xã.

 • Đăng ký kinh doanh đối với tổ chức khoa học công nghệ tự trang trải kinh phí.

  Liên hệ Luật sư : Nguyễn Văn Hùng  ĐT 0258 3 876 025  Mobile : 0778 554 177 -     Email: lsvanhung@gmail.com
                                                                                                                             về trang chủ